Co víte o lese?

         V posledním předvánočním týdnu za dětmi 3. ročníku zavítal lesník Tomáš Rakyta. Pokusil se jim přiblížit život v lese, zopakoval s nimi základní informace z této tematiky a navázal na jejich znalosti z prvouky. Naši žáci dokázali pojmenovat jehličnaté stromy podle přinesených větviček, znali jména lesních bylin, keřů, zvířat. Pan Rakyta je také upozornil na možná nebezpečí při sběru rostlin a seznámil je se zajímavostmi ze světa zvířat.      

         Víte, jaký je například rozdíl mezi divokým králíkem a zajícem polním? Naše děti ho již znají. Zajíc se chlubí delšíma ušima než králík. Zajíc také žije v pelechu, kdežto králík divoký si vyhrabává chodby a nory v zemi. V závěru besedy jsme měli možnost si zblízka prohlédnout různé přírodniny, paroží jelena a srnce, mohli jsme klást připravené otázky. Škoda, že naše setkání nemohlo být z časových důvodů delší, ale určitě se uvidíme opět na jaře při dalším povídání
o přírodě. Děkujeme tímto panu Rakytovi za zajímavou besedu a těšíme se na další spolupráci. 

                                                        Mgr. Irena Mihališinová, Bc. Daniela Bartošáková

 

20161220 110226  20161220 110303