Důležité upozornění!

Zákonní zástupci vycházejících žáků si mohou vyzvednout zápisové lístky (totožnost bude ověřena občanským průkazem) v sekretariátu školy ve dnech 20. - 21. 2. 2017 od 7,30 do 16,00 hodin. 

 

Nová fota ve fotogalerii:

Lyžařský kurz

Vánoční besídka 4. A

Škola nanečisto

Nova šatna na II. stupni

Dopravní hřiště 4. A

Nové články:

Lekce vaření 4. A

Co víte o lese - beseda 3. r.

Dětská radost v V. A

Hodina vlastivědy 4. A

Škola nanečisto 21. 11. 2016

Podzimní přírodovědná exkurze

Dýňobraní_2016

Kroužek paličkování

 

Škola nanečisto

 

 

Posilování a kulturistika, trénink i výživa