pt

Karlovarský kraj, Krajský úřad, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary,  pod záštitou náměstka hejtmanky KK pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti, Mgr. Petra Kubise, pořádá odbornou konferenci INTERNETEM BEZPEČNĚ 2017.

Konference se koná ve dnech 20. – 21. dubna 2017 ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary.

Cílem konference je rozšíření již nastavené spolupráce odborníků bezpečnostních složek, specialistů z oblasti prevence a vzdělávání, zástupců pedagogické sféry a sociálně právních ochrany dětí, zejména v otázkách řešení patologických jevů ve světě informačních a komunikačních technologií.  Přednášet budoukvalifikovaní a uznávaní odborníci zabývající se bezpečností na internetu.  Konference je určena jak pro odbornou veřejnost zabývající se řešením rizikových jevů a chování ve světě informačních a komunikačních technologií, tak i pro laickou veřejnost.

SKM C224e17041912220

 

 

Nová fota ve fotogalerii:

Zdravá strava - beseda 1. B, 2. B, 5. C

Akce školní družiny

Lyžařský kurz

Vánoční besídka 4. A

Škola nanečisto

Nova šatna na II. stupni

Dopravní hřiště 4. A

Nové články:

Víš, jak se zdobí porcelán?

Zdravá strava - beseda 1. B, 2. B, 5. C

 Exkurze ve sklárně Moser

Lekce vaření 4. A

Co víte o lese - beseda 3. r.

Dětská radost v V. A

Hodina vlastivědy 4. A

Škola nanečisto 21. 11. 2016

Podzimní přírodovědná exkurze

Dýňobraní_2016

Kroužek paličkování

 

 

 

 

Posilování a kulturistika, trénink i výživa