UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ:

21. 10. OBDRŽÍ ŽÁCI ATLAS ŠKOLSTVÍ 2018/2018, Z NĚHOŽ SI MOHOU VYBÍRAT STŘEDNÍ ŠKOLY!

 

 Škola nanečisto

 

 


 Věnujte pozornost nabídce zájmových kroužků SRPDŠ při naší škole.

Název kroužku

Věková

skupina

Den Čas

Místo

konání

Vedoucí
Sborový zpěv 1. -3. ročník 12,30 – 13,15 Hudebna - 1.st. Uhlíková
Herně atletický 1.-5. ročník ČT 15,00 – 16,30 Hřiště,střední tělocvična Krejčová
Pusinkohraní(logopedický) PT+1.-3.ročník ÚT a ČT 14,30 – 15,30 Učebna č.22 – 2. st Bourová
Basketbal 2.-5. ročník PO 13,30 – 15,00 Velká tělocvična Gubič
Divadelní 1.-9.ročník ČT 14,00 – 15,00 Učebna č.12 – 2. st. Zezula
Paličkování

3.-9. ročník

ST 14,00- 15,30 Třída 5. A Částková, Málková
Německý jazyk 1.-5. ročník ČT 13,00– 14,00 Bude upřesněno Nutilová
Německý jazyk 6.-9. ročník ČT 14,00 – 15,00 Bude upřesněno Nutilová
Fit - dance 4.-9. ročník PO nebo ČT 14,15-15,15 Střední tělocvična Zelenková

Činnost nabízených kroužků bude zahájena od 1. 10. 2016.

Výše příspěvku se bude odvíjet od počtu žáků v kroužku. Při předběžné kalkulaci je odhadovaná výše 250 Kč za pololetí. Příspěvek na kroužek vybírají vedoucí kroužků na celý školní rok.

Nová bezplatná telefonická služba

 

 

Posilování a kulturistika, trénink i výživa