Registrace nových uživatelů elektronické žákovské knížky_zde.  

 Vstup do elektronické žákovské knížky  

dm Software

Akce plánované na školní rok 2018/2019

 Plán může být průběžně doplňován a aktualizován.

leden  
3. Ředitelské volno
4. Ředitelské volno
10. Výchovný koncert (Hudební krabičky, Blues, reggae, hip hop, pop)
11. Mediální výchova - Záhada hlavolamu - 5. r.
14. Divadlo Husovka Karlovy Vary - 3. r.
16. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
17. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B
18. Mediální výchova - Knihy džunglí - 3. r.
25. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět rizik (interaktivní pořad) - 1. ročník
únor  
6. Projekt Inženýr Junior - SPŠ Ostrov
13. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
14. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B
Lyžařský kurz - 7., 8. ročník
březen  
1. Svět záchranářů Karlovy Vary - Mimořádné události (interaktivní pořad) - 8. ročník
11. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět zdraví  (interaktivní pořad)7. A
20. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
21. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B
25. Svět záchranářů Karlovy Vary - Mimořádné události (interaktivní pořad) - 9. B
27. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět ohně (interaktivní pořad) - 3. A
28.  Zahájení plaveckého výcviku 4. ročníku
duben  
8. Dopravní hřiště Karlovy Vary (jízdy) - 4. ročník
17. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět ohně (interaktivní pořad) - 3. B
24. Třídní schůzky
24. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
25. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B
květen  
13. Sex, AIDS a vztahy - primárně preventivní přednáška - 9. B
14. -15. Křížem krážem Křižákem - přespolní běh
17. Vyhlášení výsledků přespolního běhu Křížem krážem Křižákem
22. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
23. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B
červen
19. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
20. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B


 

 

Výsledek obrázku pro živý kraj logo Výsledek obrázku pro živý kraj logo

 

 

Stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovy Vary k výskytu vši dětské ve školách_zde

"Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně může tento úkol na sebe převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci" (uvádí MZ ČR, hlavní hygienik 13. 2. 2006)

SDĚLENÍ MŠMT PRO RODIČE K ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍ INFORMOVANOSTI RODIČŮ ŽÁKŮ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PEDIKULÓZY (VŠI DĚTSKÉ) ZDE

 

dm Software