Zápis do prvního ročníku školního roku 2019/2020

Registrace nových uživatelů elektronické žákovské knížky_zde.  

 Vstup do elektronické žákovské knížky  

dm Software

Akce plánované na školní rok 2018/2019

 Plán může být průběžně doplňován a aktualizován.

březen  
1. Svět záchranářů Karlovy Vary - Mimořádné události (interaktivní pořad) - 8. ročník
11. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět zdraví  (interaktivní pořad) 7. A
15. Mediální výchova - beseda s filmem Robinsonka - 7. A
20. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
21. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B
25. Svět záchranářů Karlovy Vary - Mimořádné události (interaktivní pořad) - 9. B
27. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět ohně (interaktivní pořad) - 3. A
28.  Zahájení plaveckého výcviku 4. ročníku
duben  
3. Projekt Inženýr Junior - vybraní žáci 8. ročníku
8. Dopravní hřiště Karlovy Vary (jízdy) - 4. ročník
8.

Založení Československé republiky aneb Z deníku pradědečka - divadelní představení pro 5. - 9. ročník

11.

Koncert jazzové a populární hudby - 2. stupeň

12. Mediální výchova - beseda s filmem Oliver Twist - 8. A, 8. B
12. Komiksy Lucie Lomové - beseda s autorkou pro 6. ročník
17. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět ohně (interaktivní pořad) - 3. B
24. Třídní schůzky
24. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
25. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B
květen  
10. Mediální výchova - beseda s filmem Moulin Rouge - 9. B
13. Sex, AIDS a vztahy - primárně preventivní přednáška - 9. B
14. -15. Křížem krážem Křižákem - přespolní běh
17. Vyhlášení výsledků přespolního běhu Křížem krážem Křižákem
17. Okno do světadílu - Evropa - Island - beseda s cestovatelem - 7. a 8. ročník
22. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
23. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B
29. "U našich sousedů v Evropě" představení Studia Karavana - 2. A, 2. B
červen
5. Projekt Inženýr Junior - vybraní žáci 8. ročníku
11. Preventivní program  (Hasiči Nejdek, Městská policie Nejdek)
19. STOP násilí - sebeobrana - 2. A
20. STOP násilí - sebeobrana - 2. B, 5. A,B, 8. A, B


 

 

Výsledek obrázku pro živý kraj logo Výsledek obrázku pro živý kraj logo

 

 

Stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovy Vary k výskytu vši dětské ve školách_zde

"Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně může tento úkol na sebe převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci" (uvádí MZ ČR, hlavní hygienik 13. 2. 2006)

SDĚLENÍ MŠMT PRO RODIČE K ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍ INFORMOVANOSTI RODIČŮ ŽÁKŮ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PEDIKULÓZY (VŠI DĚTSKÉ) ZDE

 

dm Software