Nultý ročník orientačního běhu

Dne 27. 5. 2015 jsme uspořádali u Limnického koupaliště za zimním stadionem 0. ročník orientačního běhu. Závodů se zúčastnila celá škola, a to od přípravné třídy až po 9. ročník, včetně učitelů. Celkem stálo na startu více než 90 družstev, většinou tříčlenných.

Všichni si vyzkoušeli práci s mapou a buzolou. Byly postaveny tři tratě pro jednotlivé kategorie: T1, T2 a T3. Pomineme-li chladné počasí, sportovní akce se velice vydařila a všichni jsme si ji užili. Každý v cíli dostal malé občerstvení.

Na vyhlášení výsledků, které se konalo na hřišti ZŠ,  si závodníci počkali do 29. května. Každý z účastníků závodu dostal sladkou odměnu. V hlavní kategorii T3 zvítězilo družstvo ve složení Nick Newiak a Vladimír Veselý. Nepřemohlo je ani družstvo složené z učitelů.

Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme. Příští rok zorganizujeme 1. ročník, kam bychom chtěli pozvat nejen žáky, ale i učitele ZŠ Nejdek Karlovarská.

Velký dík patří manželům Nádeníčkovým, paní Regině Tokárové a panu Alexandru Marešovi nejen za postavení tratí, ale i za neocenitelnou pomoc při organizaci samotného závodu.  Naše poděkování patří rovněž Nejdecké česárně vlny za poskytnutí sponzorského daru na ceny a občerstvení a  panu řediteli SOŠ Nejdek Josefu Dvořáčkovi za zapůjčení buzol.

Fotografie z akce jsou dostupné v naší fotogalerii.

                                                                                                          Dalibor Zezula