Kroužky pod SRPŠ ve školním roce 2018/2019

 

Název kroužku Věková skupina Den Čas Místo konání Vedoucí
Sborový zpěv

1.- 3. ročník

4.- 5. ročník

12,15 – 13,00

13,00 – 13,45

Hudebna 1. st Uhlíková
Divadelní 1.- 9. ročník ČT 14,00 - 15,00

Učebna č. 29 –

2. st. – 2. patro

Zezula
Paličkování 3.- 9. ročník PO 14,00 - 15,30 Třída 2. A -1. st. Částková B., Málková
Florbal 6.- 9. ročník PO 15,00 – 16,00 Velká tělocvična Zezula
Posilování 6.- 9. ročník ST 14,00 – 15,00 Učebna č. 20 – 1. st. Ševčík
Šikovné ruce 2.- 6. ročník ST 13,50 – 15,20 Učebna PČ- 2. st.   Štrosová

 

Činnost nabízených kroužků bude zahájena od 1. 10. 2018. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 26. 9. 2018.

Výše příspěvku se bude odvíjet od počtu žáků v kroužku. Při předběžné kalkulaci je odhadovaná výše 250 Kč za pololetí.

Příspěvek na kroužek vybírají vedoucí kroužků na celý školní rok.