Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 2020_zde

Schválila RM Nejdku pod číslem jednacím  RM/2616/103/2018