Rada města schválila usnesením RM/364/10/2019 celkové

náklady a výnosy vyrovnaného finančního plánu na rok 2019_zde