Rada města na své 86.schůzi schválila dne 6.4.2018 usnesením č. RM/2193/86/2018 celkové

náklady a výnosy vyrovnaného finančního plánu na rok 2018_zde