Schváleno Radou města Nejdku pod č. j. RM/1599/61/17

SKM C224e17051513590