Organizace školního roku 2019/2020

VYUČOVÁNÍ

začátek školního roku –  2. 9. 2019

konec 1.pololetí – 30. 1. 2020

konec 2.pololetí – 30. 6. 2020

PRÁZDNINY:

podzimní : 29. 10. a 30. 10. 2019

vánoční : 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (vyučování od 6. 1. 2019)

pololetní : 31.1. 2020

jarní : 24. 2. – 1. 3. 2020

velikonoční : 9. - 10. 4. 2020

hlavní : 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020(školní vyučování školního roku 2020/21 začne 1. 9. 2020)

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY:

 duben 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 1. ročník – 3. 9. 2019

 2. - 5. ročník - 10. 9. 2019

 1. čtvrtletí - 21. 11. 2019

 3. čtvrtletí - 23. 4. 2020

 konzultační hodiny – individuálně po dohodě s učitelem

PEDAGOGICKÉ RADY:

zahajovací – 26. 8. 2019

1. čtvrtletí – 18. 11. 2019

1. pololetí (klasifikační) – 27. 1. 2020

3. čtvrtletí – 20. 4. 2020

2. pololetí (klasifikační) – 22. 6. 2020

závěrečná – 30. 6. 2020

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN:

dopolední vyučování

8,00 h – 8,45 h

8,55 h – 9,40 h 

10,00 h – 10,45 h

10,55 h – 11,40 h

11,50 h – 12,35 h

12,45 h – 13,30 h

odpolední vyučování (2. stupeň) 

13,05 h - 14,35 h

14,00 h – 15,30 h