2. úprava finančního plánu na rok 2018_zde 

Schválena byla usnesením č. RM/2713/104/2018.