1. změna finančního plánu na rok 2018_zde

Rada města na své 91. schůzi dne 21. 5. 2018 schválila usnesením č. RM/2286/91/2018 první změnu finančního plánu na rok 2018.