Stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovy Vary k výskytu vši dětské ve školách_zde

"Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně může tento úkol na sebe převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci" (uvádí MZ ČR, hlavní hygienik 13. 2. 2006)

SDĚLENÍ MŠMT PRO RODIČE K ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍ INFORMOVANOSTI RODIČŮ ŽÁKŮ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PEDIKULÓZY (VŠI DĚTSKÉ) ZDE

Registrace nových uživatelů elektronické žákovské knížky_zde.

Vstup do elektronické žákovské knížky_zde.

 

Akce plánované na školní rok 2018/2019

 Plán může být průběžně doplňován a aktualizován.

prosinec
5. Národní zemědělské muzeum Praha - 3. A, 2. A
6. Mikulášská pohádka, 1. - 4. r.
7. Vánoční knihovna - 2. ročník
15. Krušnohorský vánoční jarmark
21. Vánoční besídky, vánoční kino
leden  
25. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět rizik (interaktivní pořad) - 1. ročník
28. Projekt Inženýr Junior - SPŠ Ostrov
únor  
Lyžařský kurz - 7., 8. ročník
březen  
1. Svět záchranářů Karlovy Vary - Mimořádné události (interaktivní pořad) - 8. ročník
11. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět zdraví  (interaktivní pořad)7. A
25. Svět záchranářů Karlovy Vary - Mimořádné události (interaktivní pořad) - 9. B
27. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět ohně (interaktivní pořad) - 3. A
28.  Zahájení plaveckého výcviku 4. ročníku
duben  
8. Dopravní hřiště Karlovy Vary (jízdy) - 4. ročník
17. Svět záchranářů Karlovy Vary - Svět ohně (interaktivní pořad) - 3. B
24. Třídní schůzky
květen  
14. -15. Křížem krážem Křižákem - přespolní běh
17. Vyhlášení výsledků přespolního běhu Křížem krážem Křižákem


 

 

Výsledek obrázku pro živý kraj logo Výsledek obrázku pro živý kraj logo