Organizace školního roku 2017/2018

VYUČOVÁNÍ

začátek školního roku – pondělí 4. 9. 2017

konec 1.pololetí – středa 31. 1. 2018

konec 2.pololetí – pátek 29. 6. 2018

PRÁZDNINY:

podzimní : čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017

vánoční : sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018 (vyučování od středy 3. 1. 2018)

pololetní : pátek 2. 2. 2018

jarní : 12. 2. – 18. 2. 2018

velikonoční : čtvrtek 29. 3. – pátek 30. 3. 2018

hlavní :  pondělí 3. 7.  2018 –   pátek 31. 8. 2018 (školní vyučování školního roku 2017/18 začne v pondělí 3. 9. 2018)

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY:

 duben 2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 1. ročník – 6. 9. 2017

 zahajovací (plenární schůze) – 19. 9. 2017

 1. čtvrtletí - 23. 11. 2017

 3. čtvrtletí - 25. 4. 2018

 konzultační hodiny – individuálně po dohodě s učitelem

PEDAGOGICKÉ RADY:

zahajovací – 28. 8. 2017

1. čtvrtletí – 20. 11. 2017

1. pololetí (klasifikační) – 22. 1. 2018

3. čtvrtletí – 23. 4. 2018

2. pololetí (klasifikační) – 25. 6. 2018

závěrečná – 29. 6. 2018

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN:

dopolední vyučování

8,00 h – 8,45 h

8,55 h – 9,40 h 

10,00 h – 10,45 h

10,55 h – 11,40 h

11,50 h – 12,35 h

12,45 h – 13,30 h

odpolední vyučování (2. stupeň) 

13,05 h - 14,35 h

14,00 h – 15,30 h