Organizace školního roku 2018/2019

VYUČOVÁNÍ

začátek školního roku – pondělí 3. 9. 2018

konec 1.pololetí – čtvrtek 31. 1. 2019

konec 2.pololetí – pátek 28. 6. 2019

PRÁZDNINY:

podzimní : pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018

vánoční : sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019 (vyučování od čtvrtka  3. 1. 2019)

pololetní : pátek 1. 2. 2019

jarní : 18. 2. – 24. 2. 2019

velikonoční : čtvrtek 18. 4. – pátek 19. 4. 2019

hlavní : sobota 29. 6.  2019 –   pátek 1. 9. 2019 (školní vyučování školního roku 2019/20 začne v pondělí 2. 9. 2019)

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY:

 duben 2019 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 1. ročník – 4. 9. 2018

 2. - 9. ročník - 11. 9. 2018

 1. čtvrtletí - 22. 11. 2018

 3. čtvrtletí - 25. 4. 2019

 konzultační hodiny – individuálně po dohodě s učitelem

PEDAGOGICKÉ RADY:

zahajovací – 27. 8. 2018

1. čtvrtletí – 19. 11. 2018

1. pololetí (klasifikační) – 28. 1. 2019

3. čtvrtletí – 23. 4. 2019

2. pololetí (klasifikační) – 20. 6. 2019

závěrečná – 28. 6. 2019

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN:

dopolední vyučování

8,00 h – 8,45 h

8,55 h – 9,40 h 

10,00 h – 10,45 h

10,55 h – 11,40 h

11,50 h – 12,35 h

12,45 h – 13,30 h

odpolední vyučování (2. stupeň) 

13,05 h - 14,35 h

14,00 h – 15,30 h