Školská rada

 

Složení

Vladimíra Bolková, Karina Krejčiříková, Pavlína Schwarzová, Magdalena Brunnová, Jana Bršťáková, Irena Mihališinová, 

Priority

ŠR je poradní orgán školy (doporučuje schválit: výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepci rozvoje školy, návrh rozpočtu na další školní rok, inspekční zprávu ČŠI)

Termíny jednání ŠR

srpen 2018, říjen 2018, duben 2019