foto parlament 


Složení školního parlamentu pro školní rok 2018/2019

6. A - Matěj Kříž, Monika Voláková

6. B - Tomáš Roubíček, Gabriela Horňáková

7. B - Nikola Fyrbasová, Jarmila Horvátová

8. A -  Daniela Horvátová, Nikola Macháčková

8. B -  Daniel Maška, Adré Schwarz

9. B -  Karolína Ruberová, Jan Škach

Plán práce školního parlamentu pro školní rok 2018/19

• Volba vedení parlamentu

• Úklidová bodovací soutěž

• Spořivá soutěž

• Příprava parlamentu na fungování pro školní rok 2019/2020