Plán akcí školní družiny na rok 2017/ 2018

Září 

 • Zahájení školního roku, zápis dětí do ŠD, poučení o bezpečnosti, seznámení s vnitřním řádem a provozem školní družiny
 • Seznamování a poznávání (kamarádi, okolí školy)
 • Filmové představení v kině

Říjen

 • Projekt: Podzimníčci
 • Výlet za barvami podzimu (Tisová)
 • Filmové představení v kině

Listopad   

 • Dračí odpoledne (soutěž v tělocvičně)
 • Dokončení projektu Podzimníčci
 • Zahájení adventu (výzdoba)
 • Filmové představení v kině

Prosinec

 • Projekt: Těšíme se na Ježíška (Vánoce)
 • Adventní kalendáře
 • Čertovské odpoledne (soutěž v tělocvičně)
 • Vánoční jarmark města
 • Filmové představení v kině
 • Vánoční hraní, besídky

Leden

 • Sněhulákoviny - hry na sněhu, sněhová hora
 • Projekt: Zdravá výživa
 • Královské odpoledne (družinové vysvědčení 1. pololetí, soutěže v tělocvičně)

Únor

 • Zimní olympiáda
 • Valentýnské vyrábění
 • Filmové představení v kině

Březen

 • Maškarní karneval
 • Projekt: Přichází jaro
 • Filmové představení v kině
 • Zajíčkův poklad, velikonoční vyrábění

      

Duben

 • Dokončení - Přichází jaro
 • Dopravní výchova a první pomoc
 • Čarodějnické odpoledne (soutěž v tělocvičně)
 • Filmové představení v kině

Květen

 • Vyrábění dárků pro maminky
 • Projekt: Týden večerníčků 
 • Atletický trojboj (školní hřiště)
 • Filmové představení v kině

Červen

 • Den dětí ve školní družině
 • Letní hrátky, opékání vuřtů
 • Družinová pouť
 • Družinové vysvědčení 2. pololetí

            Spolupráce s městskou knihovnou, infocentrem, DDM.

            V průběhu školního roku budeme další akce doplňovat.

Věra Valachová, vedoucí vychovatelka