Školní družina

Školní družina zahrnuje 4 oddělení, z toho dvě jsou umístěna v budově sousedící se školní jídelnou a dvě oddělení se nachází ve školní budově. Navštěvují ji  žáci od 1. do 5. ročníku. Ke svým aktivitám mají  možnost využát veškerého vybavení školy. Činnost je doplněna zájmovými kroužky.

SD 
SD2
SD4