Školní družina

Školní družina zahrnuje 4 oddělení, z toho dvě jsou umístěna v budově sousedící se školní jídelnou a dvě oddělení se nachází ve školní budově. Navštěvují ji  žáci od 1. do 5. ročníku. Ke svým aktivitám mají  možnost využát veškerého vybavení školy. Činnost je doplněna zájmovými kroužky.

druzina3druzinaDSCN0847