Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2017/18

Mgr. Babková Ivana učitelka
Bachratá Iveta vychovatelka
Bc. Bartošáková Daniela učitelka
Bc. Bolková Vladimíra učitelka
Mgr. Částková Barbora učitelka
Mgr. Částková Milena učitelka
Mgr. Dejlová Lenka zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Gubič Igor učitel
Henčlová Jarmila učitelka
Jačová Květa asistentka pedagoga
Bc. Janoušová Blanka učitelka
Mgr. Irena Jindříšková učitelka
Komjátiová Romana asistentka pedagoga
Koubová Miluše učitelka
Krátký Miloslav asistent pedagoga
Luprichová Božena učitelka
Mgr. Mašterová Klaudie ředitelka školy
Mgr. Mihališinová Irena učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Nováková Eva učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Nutilová-Janečková Magdaléna učitelka
Mgr. Ondrušová Jana učitelka
Parnahajová Jana, DiS. učitelka
Mgr. Půtová Gabriela učitelka
Remešová Olga asistentka pedagoga
Rohmová Štěpánka asistentka pedagoga
Mgr. Sedláčková Markéta učitelka
Spaziererová Pavlína učitelka
Bc. Ševčík David učitel
Štrossová Radka asistentka pedagoga
Bc. Uhlíková Jana   asistentka pedagoga
Valachová Věra vedoucí vychovatelka
Valachová Marie vychovatelka, asistentka
Mgr. Vorlová Anna učitelka
Vrbová Nina vychovatelka
Zelenková Pavlína učitelka
Zezula Dalibor učitel