Upozornění pro rodiče

Prodej stravného probíhá v naší školní jídelně vždy týden před začátkem následujícího měsíce od 6,00 do 14,30 hodin. Je třeba stravné v tuto dobu zakoupit.

Pokud dítě nemá oběd zaplacený, nemá na něj nárok!

Jídelní lístek

20. - 24. 5. zde

27. - 31. 5. zde

 3. - 7. 6. zde

10. - 14. 6. zde

17. - 21. 6. zde

24. - 28. 6. zde