Upozornění pro rodiče

Prodej stravného probíhá v naší školní jídelně vždy týden před začátkem následujícího měsíce od 6,00 do 14,30 hodin. Je třeba stravné v tuto dobu zakoupit.

Pokud dítě nemá oběd zaplacený, nemá na něj nárok!

Jídelní lístek

 1. - 4. 10. zde

7. - 11. 10. zde

14. - 18. 10. zde

21. - 25. 10. zde

29. - 31. 10. zde