Upozornění pro rodiče

Prodej stravného probíhá v naší školní jídelně vždy týden před začátkem následujícího měsíce od 6,00 do 14,30 hodin. Je třeba stravné v tuto dobu zakoupit.

Pokud dítě nemá oběd zaplacený, nemá na něj nárok!

Jídelní lístek

 25. - 29. 5. 2020

1. - 5. 6. 2020

8. - 12. 6. 2020

15. - 19. 5. 2020