Upozornění pro rodiče

Prodej stravného probíhá v naší školní jídelně vždy týden před začátkem následujícího měsíce od 6,00 do 14,30 hodin. Je třeba stravné v tuto dobu zakoupit.

Pokud dítě nemá oběd zaplacený, nemá na něj nárok!

Jídelní lístek

21. - 25. 1. zde

28. - 31. 1. zde

4. - 8. 2. zde 

11. -15. 2. zde

25. -28. 2. zde