Upozornění pro rodiče

Prodej stravného probíhá v naší školní jídelně vždy týden před začátkem následujícího měsíce od 6,00 do 14,30 hodin. Je třeba stravné v tuto dobu zakoupit.

Pokud dítě nemá oběd zaplacený, nemá na něj nárok!

Jídelní lístek

 3. 9. - 7. 9. zde

10. 9. - 14. 9. zde

17. 9. - 21. 9. zde

24. 9. - 28. 9. zde