Třídy 2. stupně a jejich třídní učitelé ve školním roce 2018/19

VI. A Jarmila Henčlová
Marie Kloučková - asistentka pedagoga
VI. B Dalibor Zezula  
VII.A Bc. Vladimíra Bolková kmenová učebna 2. st
Radka Štrosová - asistentka pedagoga
VIII.A Mgr. Markéta Sedláčková
Jana Vondrová - asistentka pedagoga
VIII.B Božena Luprichová
IX.B Mgr. Eva Nováková
IX.C Mgr. Milena  Částková
Olga Remešová - asistentka pedagoga