Třídy 2. stupně a jejich třídní učitelé ve školním roce 2017/18

VI.A Bc. Vladimíra Bolková kmenová učebna 2. st
Radka Štrosová - asistentka pedagoga
VII.B Mgr. Markéta Sedláčková
VIII.A Mgr. Jana Ondrušová
VIII.B Mgr. Eva Nováková
IX.A Mgr. Anna Vorlová
Miloslav Krátký - asistent pedagoga
 IX.C Mgr. Milena  Částková
Olga Remešová - asistentka pedagoga