Charakteristika školy

Jsme základní škola úplná (1. i 2. stupeň), včetně školní družiny a jídelny. Ve škole je zřízena třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. pripravka
Škola disponuje třemi tělocvičnami, hřištěm s umělým povrchem a atletickou dráhou a dětským hřištěm s různými herními prvky.
   vypocetka
Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi (celkem 7), počítači, notebooky, tablety. Většina tříd je vybavena novým výškově nastavitelným nábytkem.
Zajišťujeme pro naše žáky mimoškolní zájmovou činnost jednak v rámci školní družiny, jednak v rámci SRPDŠ.
Areál školy je umístěn uprostřed města. Vzhledem k výhodné poloze je pro žáky z okolních obcí dostupná autobusová i vlaková doprava. druzina