Kdo šetří, má za tři!

         Poslední předsváteční den si žáci 1. B zpestřili projektem v rámci povinné finanční gramotnosti zajímavým povídáním o rodinném rozpočtu a financích jako takových. Paní učitelka si pro děti připravila překvapení v podobě pana Korunky. Ten si pak s dětmi povídal o tom, kde se peníze berou, co se za ně kupuje, jaké má rodina příjmy a výdaje, probral s dětmi otázku tvorby rezerv.

V druhé části projektu se pak jednotlivé rodiny – zatím bezdětné – zamyslely nad tím, co všechno a kdy musí platit ze svého příjmu 20,-- Kč na osobu. Paní učitelka jim připravila tabulku, kde měly rodiny napsáno, kdy a kolik peněz za co platí, a za včasné zaplacení děti dostávaly hvězdičku.

Kromě povinných (nutných) výdajů pak mohly rodiny se zbytkem peněz naložit, jak chtěly. Manželé se mohli dohodnout např. na zaplacení pojistky na auto, nebo zaplacením sportovního kroužku, k nákupu nového oblečení, či spořit.

Během jedné vyučovací hodiny se po deseti minutách vystřídal celý týden, který symbolizoval měsíc v životě pracujících. V improvizovaném obchodě – symbolizující běžná lákadla života – pak mohly děti utratit ze zbývajících peněz tolik, kolik se v rodině dohodly. Některé děti myslely i na to, že ačkoliv v obchodě utratily hodně, neutratily úplně všechno a nechali si rezervu.

Pan Korunka chválí.