Žáci  pracovali ve skupinkách, měli za úkol hledat na mapě různé kouty  Nejdku a okolí

a vytvářet  svůj vlastní plánek části města, která je zaujala. Řešili vzdálenosti na mapě a vymýšleli úžasné zkratky.

Hodina byla propojena s hodinou čtení, ve které jsme si připomněli  regionální historky a pověsti.

image 
 image 1
image 2

                                                                                                           Jana Hamplová