V pondělí 21. 11. 2016 si mohli naši předškoláci opět vyzkoušet „Školu nanečisto“.

Tentokrát jsme spojili hudební výchovu se zábavnou matematikou. Na interaktivní tabuli děti uvítala teta Koza se svými počtářskými hádankami a věřte, že to malí šikulové zvládli výborně.

Děti společně s paní učitelkou Bárou a Irenou hledaly v písních ukrytá čísla, tancovaly a hrály na Orffovy nástroje. S čísly pak společně čarovaly na magnetické tabuli.

Byla radost sledovat, jací jsou předškoláci šikovní počtáři, ale také zpěváci. S doprovodem kytary si se zájmem zazpívali známé lidové písničky a naučili se také jednu novou.

V závěru „školní hodiny“ si děti vyplnily pracovní list, a protože se jim vše báječně podařilo, dostaly malou odměnu a vysvědčení se samými jedničkami.

                                                                 

Mgr. B. Částková a Mgr. I. Mihališinová