Tentokrát jsme se v cyklu školních projektů České tradice aneb Zpátky ke kořenům zaměřili na podzimní svátek, který do povědomí lidí vstoupil pod názvem Dušičky. Dnes už víme, že prastará tradice vznikla oslavou keltského konce roku, svátku Samhain, kdy se stírala hranice mezi světem živých a mrtvých, v době nástupu křesťanství byly zavedeny svátky dva, Všech svatých a blahoslavených a Památka zesnulých na počest všech, kteří zde byli a již nejsou.

            Projekt probíhal ve vší úctě, ale samozřejmě vesele. Namaskované třídní kolektivy vstoupily do vzájemného klání soutěží o nejlépe vyzdobenou třídu a nejkrásnějšího bubáka vyřezaného z dýně. Pak se žáci rozdělili do skupinek a pokračovalo se vědomostními a dovednostními disciplínami, jejichž námětem se stala zejména dýně.

            Celý den jsme si společně pěkně užili a na závěr ocenili ty nejlepší.

                                                                                                          Mgr. Lenka Dejlová

Fota k nahlédnutí ve Fotogalerii ve složce Dýňobraní