Netradiční tělocvik? Třeba s quarterbackem!

        Když se řekne americký fotbal, okolí si většinou vybaví známější ragby. Ztotožňovat americký fotbal s ragby je však chybou. Americký fotbal totiž není ani o agresi a brutalitě, jak se lidé myslně domnívají, ale je potřeba uvažovat takticky a volit pro danou situaci vhodnou strategii. Takové atletické šachy, jak se vyjádřil jeden z hráčů.

        S americkým fotbalem mohou začít už i děti - hrají jeho bezkontaktní verzi. A právě tu si poslední listopadový pátek vyzkoušeli žáci 5. B Základní školy Nejdek, nám. Karla IV. na vlastní kůži. Na pozvání jejich třídní učitelky přijela sestava 4 dospělých aktivních hráčů karlovarského klubu Warriors (www.warriorsfootball.cz), včetně jejich hlavního trenéra pana J. Čajana.

        První hodina byla věnována rozcvičení a důkladnému protažení formou hry. Během rozcvičky žáky trenér seznamoval nejen s principy hry a pravidly, ale nenásilnou formou zapojil do výkladu i zásady bezpečnosti při hře a zvláštní důraz kladl na souhru v týmu. Po nutné přestávce - hra je přeci jen fyzicky náročná - následovala samotná hra. Žáci si také vyzkoušeli chytání a házení míče. Na závěr zhlédli ukázku kontaktní formy v podání dospělých hráčů. To, že na naši školu přijeli hráči tohoto netradičního sportu, se rozšířila mezi žáky 1. stupně poměrně rychle. Vzbudila zvědavost např. i u žáků 3. třídy, kteří se sice neúčastnili, ale přišli se alespoň podívat.

        Nadšení páťáků bylo tak velké, že si určitě hodinu tělesné výchovy zpestříme v budoucnu znovu.

        Hráči Warriors - děkujeme.