Výprava za Slovany

V listopadu jsme se opět vydali na cestu do minulosti. Tentokrát naše kroky zamířily do doby, kdy naše území osídlili první Slované. Strávili jsme s nimi celé tři dny.

Seznámili jsme se se Sámem. To byl velký machr. Představte si, že se mu podařilo téměř nemožné – sjednotit slovanské kmeny a vést je v boji i proti franckému králi. Tento úsek historie nás nadmíru bavil. Složili jsme si o něm i písničku.

Neméně zajímavé bylo i putování Velkomoravskou říší. Poznali jsme první knížata, prožili příchod Cyrila a Metoděje. Zkoušeli jsme psát husím brkem hlaholici. To nás hodně bavilo.

Báječné bylo, když jsme si chystali slovanskou hostinu. Vařili jsme medovinu a slovanský medovník. Někteří z nás poprvé v životě připravovali jídlo. S paní učitelkou jsme to ale zvládli báječně a hody to byly přenáramné J.

Bohužel, každé dobrodružství jednou končí. Na nás už ale za rohem pokukuje „temný“ středověk. Těšíme se.

Třída IV. A