Cesta do pravěku

V tomto školním roce jsme si pořídili stroj času. Společně se budeme přesouvat do historie tak, jak ji budeme postupně poznávat v hodinách vlastivědy.

Říjen se nesl ve znamení cesty do pravěku. Na celé čtyři dny se naše třída přesunula do období, kdy první lidé složitě bojovali o přežití. Vše se s ranním zazvoněním proměnilo – naše jména byla pravěká, naše třída byla tlupou, paní učitelka náčelnicí. Stavěli jsme si obydlí, rozdělávali oheň, tančili za zvuků bubnu, tvořili nástěnné malby.

I pravěké děti se musí hodně učit, aby civilizace kráčela kupředu. Proto jsme s náčelnicí Ranní rosou věnovali čas také počtům, neboť je zapotřebí vědět, kolik mamutů jsme ulovili a jak velké je pole, kde sejeme pšenici. Zaměstnávala nás též výuka jazyka, abychom nemuseli stále hovořit jen posunky. I jazyku cizích tlup jsme se učili, neboť blízko našeho ležení se usídlili nějací Angličané.

Byly to báječné dny a do roku 2015 se nám vůbec nechtělo vracet. Nyní se již těšíme na návštěvu u starých Slovanů.

                                                                                              Třída 4. A

WIN 20151007 103701 WIN 20151007 121233 WIN 20151009 122312
WIN 20151009 115223 WIN 20151009 162941 WIN 20151009 162922
WIN 20151009 113157 WIN 20151009 122450 WIN 20151007 103734