Spolupráce se SPŠ Ostrov pokračuje...

V úterý 20. 10. 2015 navštívili naši deváťáci SPŠ Ostrov, kde prožili "den s technikou". Na půdě školy pro ně byly připraveny aktivity spojené s obory strojírenství a elektrotechnika. Ve strojařské dílně si žáci vyráběli psí známku a v PC učebně si v programu SOLIDWORKS navrhli vlastní výrobek. Zájemci o elektrotechniku si z Lega Mindtorms vytvořili a naprogramovali robota a na druhém stanovišti sestavili elektrický obvod se svítící ledkou, který na závěr pájeli. Tato akce byla našimi žáky hodnocena jako velmi zajímavá a zároveň zábavná a pro výběr dalšího studia jistě inspirující. Tímto děkujeme SPŠ Ostrov za jejich vstřícnost a pohostinnost.

Mgr. Jana Bourová

 

Foto z akce ve fotogalerii.