Paličkování ve III. A

V pátek 12. června 2015 jsme se vydali na dobrodružnou cestu a nemuseli jsme si balit batoh či ujít desítky kilometrů. Kam že jsme zabloudili? Do minulých století, do chudých krušnohorských stavení, k lidem, kteří zde v Krušných horách žili a pracovali.

S paní učitelkou jsme si povídali, jak těžké bylo v dávných dobách přežít, co všechno museli lidé umět. Jaká řemesla, zde v Krušných horách, jim zajišťovala obživu? Při tom všem jsme si zábavnou formou opakovali český jazyk, matematiku, prvouku. Dozvěděli jsme se, jak se zpracovává len, kdo byly přadleny a krajkářky, nebo k čemu slouží motovidlo a herdule.

Víte, jak dlouho musela krajkářka pracovat, aby vydělala na jeden bochník chleba? My ano a už je nám jasné, proč se Krušným horám říká krušné. Život tady nebyl opravdu lehký.

Také za námi přišla paní Dagmar Málková ze sdružení Krušnohorská krajka a celý den se nám trpělivě věnovala. S její pomocí jsme si sami upaličkovali krásné náramky na ruku. Některým z nás to šlo lehce od ruky, jiní se s paličkami trochu trápili. Radost z pěkně prožitého dne jsme však měli všichni.

Fotografie z akce zde